Välkommen till Scandi Standard

Scandi Standard är Nordens största kycklingproducent.

Vårt uppdrag är att leverera lokalt producerad kyckling av högsta kvalitet med starkt fokus på kvalitet, djuromsorg, livsmedelssäkerhet och hållbarhet.

Kronfagel
Danpo
Den

Kronfågel
Danpo
Den Stolte Hane
Vestfold Fugl

 

© SCANDINAVIAN STANDARD GROUP AB 2013
ALL RIGHTS RESERVED