Vår utveckling & framtid

Framtidens mat och innovativa måltidslösningar

Kyckling var tidigare något som endast åts helstekt och på helgdagar. Idag finns ett oerhört varierat utbud av produkter. Det är ett resultat av en hög innovationstakt som bidragit till smarta måltidslösningar.

En stor förändring i kycklingkonsumtionen är att vi numera köper kyckling i delar och i många olika färdigkryddade former. Flera trender pekar mot en fortsatt hög efterfrågan på bra mat och därför jobbar vi kontinuerligt med forskning och utveckling. Konsumenter vill fortsatt ha säker, hälsosam och klimatsmart mat, något som den skandinaviska kycklingen svarar upp mot. Dessutom passar kyckling utmärkt i den alltmer globaliserade världen.

Produktutveckling 
Produktutveckling omfattar allt från att förnya befintliga produkter för att hålla dem aktuella och relevanta, till utveckling av nya produkter, bland annat nya kryddningar och recept samt kycklingsorter och förpackningar. Scandi Standard har en långsiktig produktutvecklingsplan som omfattar de närmaste 18–36 månaderna, med nya lanseringar två till tre gånger per år.

Nya produkter tas fram genom en väldefinierad och effektiv utvecklingsprocess, som föregås av omfattande marknads- och konsumentundersökningar för att säkerställa att de möter konsumenternas efterfrågan. Utvecklingsprocessen bedrivs generellt av lokala utvecklingsteam, som består av anställda med en bakgrund som kockar, livsmedelstekniker eller inom marknadsföring, och görs i nära samarbete med produktionsspecialister, landschefer samt koncernledningen.

Produktinnovation kan också komma från innovation inom produktionen, såsom nya processer och ny utrustning som gör det möjligt för bolaget att producera sådant som tidigare inte gick att ta fram.


Hälsotallrik minutfilé

Visste du att:
• I USA har konsumtionen av kyckling nu gått om nötkött. Amerikanarnas förändrade val av kött förklaras bland annat med ett ökat hälsomedvetande.
• Konsumtionen av kyckling från någon av de skandinaviska länderna har ökat stadigt de senaste tjugo åren, från cirka 6 kilo per person och år i nittiotalets början till cirka 20 kilo 2013.
• På internationella toppmöten serveras oftast kyckling och fisk då fläsk och nötkött inte accepteras i alla kulturer.