Vår historia

Med en historik som daterar tillbaka till 1950-talet har Scandi Standard, via sina dotterbolag Kronfågel AB, Danpo A/S och Scandi Standard Norway AS (tidigare Cardinal Foods AS), etablerat en stark ställning som den ledande leverantören av kycklingbaserade livsmedelsprodukter på den skandinaviska marknaden.

Klicka på bilden för att förstora.

Vår historia

 • 2013 Lantmännen säljer Kronfågel Holding. I samband med förändringen förvärvas också Cardinal Foods i Norge. Skandinaviens största kycklingproducent bildas. Scandi Standards verksamheter finns nu i Sverige, Danmark och Norge. 

 • 2011 Valla-anläggningen som byggts ut under ett par års tid invigs i maj. Kristianstadsanläggningen stängs för gott i oktober.

 • 2009 I september offentliggjordes det omstruktureringsprojekt som innebär en avveckling av verksamheten i Kristianstad och överflyttning till och utökning av anläggningen i Valla.

 • 2007 Produktionsresultaten förbättrades och leveranssäkerheten kom tillbaka på Lantmännen Kronfågels traditionellt höga nivå. Exportmarknaderna återhämtade sig efter krisen samband med bland annat fågelinfluensan.

 • 2005 Lantmännen köper Kronfågelkoncernen och ger kapitaltillskott. Spira byter namn till Kronfågel Holding. Koncernen omorganiseras till ett bolag med samlat ansvar för Sverige och Danmark.

 • 2003 Förvärv av Struer i Danmark och Sörmlandskyckling i Sverige. Danpo, Rose Poultry och BHJ bildar gemensamt bolag. Danpos fabrik i Lögstör avyttras till det nya bolaget.

 • 2000 Produktionen av förädlade kycklingprodukter i Skara flyttas till Danmark. Förädlingsfabriken i Farre i Danmark färdigställs. Huvudkontoret i Århus avvecklas och flyttas till Farre.

 • 1999 Omläggning av den svenska produktionen i Kristianstad till fokusering mot kylda produkter. Gärsnäs-fabriken läggs ned. Swe-Chick och Kläckeribolaget säljs till Svenska Lantmännen. I Danmark avvecklas fabrikerna i Örbaek och Hammel. Ny förädlingsfabrik under uppförande, varvid koncernens förädlingskapacitet flyttas från Sverige till Danmark.

 • 1996 De danska konsumenterna erbjuds för första gången salmonellafri kyckling.

 • 1995 Danpo förvärvas. Målsättning; att skapa en salmonellafri produktion i Danmark.

 • 1970 AB Kronfågel bildades av Svenska Ägghandelsförbundet tillsammans med Sveriges Slakteriförbund. Valla Fjäderfäslakteri köps.