Varför skandinavisk kyckling?

Vi valde att döpa koncernen till Scandi Standard därför att vi vill lyfta fram de unika värdena med skandinavisk kyckling.

De skandinaviska kycklingmarknaderna styrs av omfattande reglering och kontroll rörande hygien, livsmedelssäkerhet och djuromsorg. Det är en vedertagen praxis att ha ett mycket begränsat användande av fodertillsatser, exempelvis antibiotika och tillväxthormoner. Skandinavisk kyckling håller en mycket hög standard, något som vi är väldigt stolta över och vi hoppas att du värdesätter det och väljer oss framför andra.

 

Människa  Det vita köttets hälsofördelar
Det vita köttet gör det lättare att leva hälsosamt eftersom kycklingköttet innehåller bra ämnen för kroppen. Det finns högvärdigt protein, bra fett och många vitaminer och mineraler som alla är viktiga för flera funktioner i kroppen. The American Institute of Cancer Research har också konstaterat att de som äter mycket av det röda köttet löper betydligt större risk att få tjock- och ändtarmscancer än de som äter vitt kött.

Visste du att:
• Kycklingens protein bidrar till en sund, frisk och stark kropp.
• Kyckling är ett bra exempel på mat med bra fettbalans. Både skandinaviska och internationella rekommendationer anger att vi ska äta mer av det omättade fettet, det vill säga av det fett som finns i kyckling.
• Kycklingköttets antioxidanter är bra för kroppen, bland annat för immunförsvaret.


Kyckling  Skandinavisk kyckling är salmonellafri
Den skandinaviska kycklingen utmärker sig internationellt då den är salmonellafri. Salmonella finns i mat över hela världen men Sverige och övriga Norden utgör ett unikt undantag, mycket beroende på effektiva bekämpningsprogram som varit verksamma sedan 1960-talet.

Visste du att:
• Det förebyggande arbetet för att skapa en salmonellafri miljö för kycklingen går genom alla instanser, det vill säga hos såväl äggproducenter som kläckeri, uppfödare, produktion och myndigheter. Allt för att garantera salmonellafri kyckling på din tallrik.  


Foder  Scandi Standards kycklingar får inte foderantibiotika
Scandi Standards kycklingar får inte foder- och tillväxtantibiotika, något som är vanligt för importerad kyckling. Kycklingar får koccidiostatika som är en godkänd fodertillsats för att förebygga sjukdomen koccidios. Koccidier förekommer hos alla fjäderfä och orsakar en tarminfektion som i sin tur innebär lidande för djuren. Vi anser att det inte är djuretiskt försvarbart att inte förebygga koccidios och därför ger vi kycklingarna koccidiostatika. Enligt EU:s direktiv är inte koccidiostatika klassad som foderantibiotika.

Visste du att:
• Kycklingar som trots alla hygienåtgärder blir sjuka och behöver antibiotikabehandling måste bli friska först innan de slaktas.
• Anledningen till att man är så försiktig med antibiotika är att antibiotikaresistens, det vill säga att antibiotikan inte fungerar för olika slags bakteriestammar, klassas av WHO som en av de största folkhälsoriskerna i modern tid.


Klimat  Klimatsmart att äta kyckling
Kött är det livsmedel som påverkar miljön mest. Men det är stor skillnad mellan de olika köttslagen. Till exempel säger det svenska Livsmedelsverket att 1 kilo kycklingkött (utan ben) avger cirka 2 kilo växthusgaser. Motsvarande siffra för nötkött är 10 gånger större. Även transporter orsakar utsläpp av växthusgaser. Därför är det klimatsmart att äta skandinavisk kyckling där varken foder eller djuren transporterats så långt.

Visste du att:
• Kycklingproduktion genererar små mängder växthusgaser. Kycklingen är enkelmagad och släpper inte ut metangas.
• Skandinavisk kyckling äter till största delen skandinaviskt spannmål som ofta kommer från den egna gården. Därför är transporterna få och korta.
• Kycklingproduktion kräver små odlings- och uppfödningsarealer vilket leder till låg energianvändning.
• En stor del av de skandinaviska kycklingbönderna har ett eget kretslopp. Halm eller ved från den egna gården används för att värma upp stallarna och gårdshus.


Gården  Kyckling med hemadress
Våra uppfödare är rätt lika egentligen. De föder alla upp sina kycklingar enligt några av världens strängaste djurskyddsregler. De har en livsstil som har anpassat sig efter kycklingens för att du ska få en så frisk kyckling som möjligt. Inte sällan ligger gården nära slakteriet för att minska på transporten och bonden odlar själv spannmålen så att de får ett minikretslopp på gården.

Visste du att:
• Kycklingarna går under hela uppfödningstiden fritt på golvet och hålls således aldrig i burar. Möjlighet finns att picka och sprätta i strömaterialet. Kycklingen har under hela sitt liv alltid fri tillgång till vatten och foder.
• Uppfödarna tillämpar "all-in-all-out-metoden". Det innebär att man inte får sätta in nya djur i stallet innan alla djur från tidigare omgång i stallet har slaktats och stallet rengjorts och luftats i några dygn.

Läs gärna mer på våra varumärkeshemsidor.