Bolag & anläggningar

Vi är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och på Irland.

Kronfågel logga
I Sverige bedrivs verksamhet i Kronfågel AB, Swehatch AB och AB Skånefågel.

Kronfågel AB är den svenska marknadens största aktör för kyckling och har cirka 45 procent av totalmarknaden för samtliga kycklingprodukter. Kycklingarna är uppfödda på någon av våra cirka 60 svenska gårdar. Företaget har cirka 800 anställda. Vår produktionsanläggning ligger i Valla utanför Katrineholm där våra medarbetare slaktar och producerar ungefär 50,8 miljoner kycklingar per år. Kronfågels kunder finns inom dagligvaruhandel, restauranger och storhushåll samt inom livsmedelsindustrin. Största kunder är ICA, Axfood och Coop.

Kronfågels målsättning är att leverera högkvalitativa kylda och frysta produkter genom att ta ansvar för hela värdekedjan, när det gäller djuromsorg, transporter, energi, livsmedelssäkerhet och kvalitet. Kronfågels kycklingverksamhet är certifierad enligt livsmedelsstandarden BRC.

SweHatch i Flyinge, Skåne är ett äggkläckeri som levererar daggamla kycklingar till uppfödare i Sverige och i viss mån för export. Bolaget är det största i Sverige inom sitt område. Företaget har cirka 80 anställda.

Skånefågel i Åsljunga, Skåne erbjuder lokalproducerade fågelprodukter så som höns, kyckling eller specialfågel till svensk dagligvaruhandel, storhushåll samt restaurang. Företaget har cirka 50 anställda.

Logga Bosarp

 

Bosarpkyckling är Sveriges ledande leverantör av Svensk ekologisk och KRAV-godkänd kyckling sedan 1999. Kycklingarna lever i små grupper, äter ekologiskt foder och vistas ute på grönbete. Bolagets huvudsakliga kunder är detaljhandeln, samt några av landets främsta kockar.

 


Danpo logga

Den danska verksamheten bedrivs i bolaget Danpo A/S som är Danmarks största tillverkare av kycklingprodukter. Företaget har cirka 870 anställda. Danpo säljer sina produkter under varumärket Danpo men även andra varumärken genom private label. Danpos kycklingar kommer från någon av våra 70 danska uppfödares gårdar runt om i Danmark. Vi har två produktionsanläggningar på Jylland i Danmark. I Aars jobbar cirka 530 medarbetare och vi slaktar och styckar cirka 45 miljoner kycklingar per år. I Farre arbetar cirka 180 medarbetare med förädling av kycklingköttet, till exempel Danpos goda kyckling-nuggets.

Danpo har en stark position på den danska marknaden med cirka 50 procent andel på färska produkter och cirka 25 procent andel på frysta produkter. En mycket stor del av produktionen går till export (cirka 2/3) och cirka 1/3 till inhemsk konsumtion. Danpo har fokus på tre aspekter – livsmedelssäkerhet, kvalitetsäkring och den goda smaken. Vi arbetar efter den internationellt erkända och omfattande BRC-standarden.

Danpo A/S äger också 1/3 av Farmfood A/S, ett bolag som förädlar biprodukter från kycklingslakterier. 


Den stolte hane logga

I Norge bedrivs verksamheten i bolaget Scandinavian Standard AS. Scandinavian Standard AS är en ledande aktör inom marknaden  för vitt kött och ägg i Norge. Företaget har cirka 300 anställda. Till norska konsumenter levereras ägg och vitt kött under varumärket ”Den Stolte Hane”, samt indirekt som private label. ”Vestfold Fugl” levererar produkter av kyckling, kalkon, höns och anka för foodservice; storhushålls- och industrimarknaden. 

Den norska verksamheten fokuserar på hälsosamma, högkvalitativa färskvaror med stränga krav på kvalitet och livsmedelssäkerhet i kombination med snabb innovation och effektiva produktionsanläggningar för fjäderfä och ägg. Hela värdekedjan från bonde till konsument kvalitetssäkras genom dotterbolagen Den Stolte Hane Jæren AS och äggpackeriet Den Stolte Hane Egg AS. Kunder i Norge är butikskedjor som till exempel Coop Norge, Rema 1000, och Norgesgruppen, men bolaget profilerar sig som en kedjeneutral leverantör. Mot konsument arbetar bolaget under ledorden sunt, snabbt och enkelt.


Logga Huttulan

I Finland bedrivs verksamheten genom företaget Naapurin Maalaiskana Oy och varumärket Naapurin Maalaiskana. Naapurin Maalaiskana Oy (tidigare Kronfågel Oy) är den modernaste kycklingleverantören i Finland. Anläggningen ligger i Lieto. Företaget har cirka 150 anställda.

Produktionskapaciteten ligger på 4 000 fåglar per timme. Det innebär 25 procent av den finska kycklingmarknaden.

Kycklingarna äter egenproducerat, 100 procent GMO-fritt, foder. Anläggningen har en egen vattenreningsanläggning.

 

Logo Manor Farm

På Irland bedrivs verksamheten i bolaget Manor Farm, den största kycklingproducenten och marknadsledaren, i Irland. Företaget har cirka 800 anställda.

Manor Farm köper in och bearbetar cirka 50 procent av all färsk kyckling som säljs på den irländska detaljhandelsmarknaden och cirka 25 procent av all kyckling som konsumeras i Irland. Verksamheten är fokuserad på färska produkter till detaljhandelsmarknaden.

Verksamheten har sin produktionsanläggning i Shercock i County Cavan. Bolaget har cirka 130 jordbrukare kontrakterade som odlare och drygt 40 jordbrukare kontrakterade som uppfödare. Bolaget äger och driver en foderfabrik, som har en omsättning på cirka 80 miljoner euro och producerar enbart till bolagets kontrakterade uppfödare.