Export

ExportScandi Standard ser ett ökat intresse för kycklingbaserade livsmedel från utlandet. Vi har en säljkår som endast fokuserar på exportmarknader. Med vårt breda produktutbud,effektiva produktionsinfrastruktur samt goda rykte för kvalitet god djuromsorg har vi byggt en stabil plattform för att ta till vara på exportmöjligheter.

Tretton procent av nettomsättningen går på export per år till cirka 40 länder. Vi har en stark närvaro på den europeiska foodservice-marknaden, särskilt i Storbritannien och Tyskland, men även i Ryssland. Men vi är också starka inom tillväxtområden i Asien genom värdefulla partnerskap på speciellt utvalda marknader. Och via ett väletablerat nätverk utforskar vi möjligheten att också sälja produkter till länder i Afrika.