Försäljning

Våra kunder finns inom dagligvaruhandeln, storkök (foodservice), restaurang och inom industrin.

Allt vi gör utgår från konsumentens behov av bekväm, nyttig och god mat. Vår uppgift är att ge matupplevelser som gör gott för både kropp och själ. Vi ska göra detta genom att ständigt utveckla kycklingprodukter som tillför marknaden och konsumenten matglädje och bekvämlighet.

Vi tillhandahåller produkter till:

  • Återförsäljare Kunder_Customers
  • Grossister
  • Restauranger
  • Hotell, storhushåll, skolor, sjukhus och vårdhem.
  • Bensinstationer
  • Caféer

 

 

 

 

Dagligvaruhandeln
Inom dagligvaruhandelssegmentet bedriver vi vår verksamhet genom våra egna starka varumärken, men även genom vissa sekundära varumärken och ett omfattande sortiment av private label-lösningar.

Våra nyckelvarumärken har en hög varumärkesmedvetenhet och vi strävar ständigt efter, via aktiv produktutveckling och fortlöpande marknadsföring, att utveckla våra varumärken ytterligare och stärka vår ställning som marknadsledare. Kombinationen av ett brett produktsortiment, starka varumärken och möjligheten att erbjuda ett omfattande utbud av private label-lösningar ger oss möjlighet att vara huvudleverantör och drivande i våra kategori hos flera av dess största dagligvaruhandelskunder.

Restauranger och storhushåll
Scandi Standard är en av de största skandinaviska leverantörerna av kycklingbaserade livsmedelsprodukter till marknaden för restauranger och storhushåll. Segmentet utgörs till stor del av snabbmatskedjor, men även av hotell, restauranger och storkök inom offentlig sektor.

Vi upplever en stark efterfrågan på kycklingbaserade livsmedelsprodukter från snabbmatskedjor. Kycklingbaserade livsmedelsprodukter ger snabbmatskedjorna möjlighet att locka en bredare krets konsumenter som föredrar ett nyttigare alternativ.