Marknad & Konsumtion

Scandi Standard är Skandinaviens största kycklingproducent med mer än fem miljarder kronor i omsättning. Marknadsposition och marknadsandelar inom dagligvaruhandeln är 30 procent i Sverige, 43 procent i Danmark, 24 procent i Norge och 2 procent i Finland. I Sverige och Danmark är vi nummer ett, i Norge nummer två på marknaden.

Marknadsutveckling
Den globala animaliska proteinmarknaden växer och kycklingmarknaden förväntas öka mer än andra köttprodukter.Den genomsnittliga årskonsumtionen kyckling per person i Europa uppgår till cirka 23,6 kg. Kyckling är det köttslag som accepteras i flest regioner och i takt med förbättrade levnadsvillkor konsumeras allt mer kyckling globalt. Störst tillväxt spås i Asien. Den rådande prognosen inom EU förutspår en fortsatt god konsumtionsökning de närmsta tio åren. Här finns potential för den svenska konsumtionen att öka eftersom Sverige ännu ligger under genomsnittskonsumtionen i Europa.

Konsumtion
Den skandinaviska kycklingmarknaden har uppvisat en långvarig stark och stabil utveckling under det senaste decenniet med en genomsnittlig tillväxttakt om 3,6 procent från 2000 till 2013. Den främsta drivkraften har varit en ökad konsumtion per capita som understöds av att kyckling är en mer kostnadseffektiv och prisvärd källa till protein, strukturella långsiktiga konsumenttrender som går mot hälsosammare måltidslösningar samt ett allt bredare utbud av kycklingbaserade produkter som blir tillgängliga för kunderna.

Konsumtion

Under 2013 uppgick den årliga konsumtionen i Skandinavien till cirka 400 000 ton, vilket motsvarar en årlig ökning med 3,6 procent sedan 2000. Sverige stod för den största andelen av den skandinaviska konsumtionen med 40 procent, medan Norge och Danmark stod för 24 procent respektive 35 procent.

Konsumtion Sverige
Den svenska kycklingkonsumtionen ligger på cirka 17 kilo fågelkött per person och år och av detta står importen för omkring 56 procent. Importen av fryst kyckling ökar, men trenden är den motsatta för kyld kyckling där konsumenterna har stark preferens för svensk färskråvara. Tillväxten för kycklingprodukter totalt i Sverige var 5 procent under 2013 och för 2014 förväntas en motsvarande utveckling.

Konsumtion Danmark
Den danska marknaden har en tillväxt på under 3 procent, men marknaden är mer mogen med en konsumtion på cirka 25 kg kyckling per person.

Konsumtion Norge
Den norska marknaden för vitt kött har vuxit starkare än Sverige och Danmark de senaste åren. Konsumtionen har dubblerats på 15 år och ligger idag på cirka 19 kilo per person. Trots tillväxten är konsumtionen fortsatt lägre än i Danmark. Tillväxten i Norge har varit cirka 5 till 10 procent de senaste åren.

Konsumtion Finland
Den finska marknaden växer snabbt och har en tillväxt på 5–6 procent. Konsumtionen av fågelkött i Finland ligger på cirka 20 kilo per person.

För äggmarknaden har tillväxten varit cirka 2 procent per år. Konsumtionen av ägg uppgår till cirka 180 ägg per person och år i Norge.