Nyheter

4 maj 2018 av Linda

Samuli Eskola new CEO for chicken producer Naapurin Maalaiskana

Scandi Standard welcomes Samuli Eskola as new CEO and Country Manager for Finland. Eskola has close...

3 maj 2018 av Linda

CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar första kvartalet

Koncernens nettoomsättning ökade starkt under kvartalet tack vare förvärvet av Manor Farm, den leda...

20 februari 2018 av Linda

CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar fjärde kvartalet

Koncernen uppnådde en stark organisk tillväxt och totalt sett förbättrade marginaler under 2017. Ne...

22 november 2017 av Linda

CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar tredje kvartalet

Förvärvet av Manor Farm, den största kycklingproducenten på Irland, slutfördes den 28 augusti 2017 ...

23 augusti 2017 av Linda

CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar andra kvartalet

Nettoomsättningen ökade andra kvartalet med 8 procent jämfört med samma period föregående år till t...

27 juni 2017 av Janneke Vackerberg

AVTAL OM FÖRVÄRV AV MANOR FARM - DEN LEDANDE KYCKLINGPRODUCENTEN I IRLAND

Scandi Standard AB (publ.) (SCST SS) har nöjet att tillkännage att bolaget har ingått ett avtal om ...

11 maj 2017 av Linda

CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar första kvartalet

Det är tillfredsställande att rapportera en ökning av nettoomsättningen med 15 procent jämfört med ...

5 april 2017 av Linda

Årsredovisningen för Scandi Standard 2016

Nu är årsredovisningen för Scandi Standard 2016 klar. Här nedan följer en kort sammanfattning och l...

28 februari 2017 av Linda

CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar fjärde kvartalet

Resultatet för fjärde kvartalet påverkades starkt negativt av fågelinfluensan. Direkta och indirekt...

25 november 2016 av Linda

Information om effekter av fågelinfluensan

Den 21 november 2016 släpptes en pressrelease angående förekomsten av fågelinfluensa (H5N8) i Danma...