Nyheter

Kronfågel AB har tecknat hyreskontrakt utanför Kristianstad och utvärderar en etablering av produktion av färsk kyckling

Scandi Standards svenska verksamhet Kronfågel AB har tecknat hyreskontrakt i Karpalund sju km nordväst om Kristianstad och utvärderar nu om att investera i fastigheten för att uppnå en årlig kapacitet på 20 miljoner kycklingar per år i ett första steg. Kronfågel avser att slakta, stycka och förädla kyckling i lokalerna.

Efterfrågan på färsk kyckling i Sverige är stark och förra året uppskattades tillväxten inom dagligvaruhandeln till 15% i värde. Kronfågel hade under samma period en tillväxt om 18%. Scandi Standard har som långsiktigt mål att växa i linje med eller över tillväxten i den underliggande marknaden över tid. Scandi Standards dotterföretag Kronfågel har under de senaste fyra åren ökat den årliga slaktvolymen från 36 till 50 miljoner kycklingar.

Givet denna bakgrund har Kronfågel tecknat ett långsiktigt hyreskontrakt avseende en industrifastighet i Karpalund och utvärderar nu om att investera i fastigheten för att uppnå en årlig kapacitet på 20 miljoner kycklingar per år i ett första steg. Utöver de ekonomiska fördelarna med en anläggning nära uppfödare i södra Sverige skulle detta ytterligare minska bolagets miljöbelastning samt gynna djuromsorgen ytterligare genom kortare transporter. Kronfågels etablering i Karpalund skapar också tillväxtmöjligheter för uppfödare i södra Sverige.

Fastigheten i Karpalund Kristianstad
Fastigheten i Karpalund, Kristianstad

Kronfågels befintliga produktionsanläggning är belägen i Valla, strax utanför Katrineholm. Här produceras årligen 50 miljoner kycklingar av mer än 650 medarbetare.

För mer information, vänligen kontakta:
Leif Bergvall-Hansen, VD och koncernchef: +45 22 10 05 44
Magnus Lagergren, MD Kronfågel AB: 0702 555235
Jenny Fridh, Kommunikationschef: 0730 277018