Nyheter

CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar tredje kvartalet

Det är tillfredsställande att rapportera en fortsatt stark tillväxt i nettoomsättning under kvartalet med en ökning på 13 procent i konstant valuta jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen inom kylda produkter steg med 17 procent i konstant valuta. I likhet med andra kvartalet kan ökningen främst hänföras till en utökad distribution i Norge, en stark tillväxt i Sverige inom kylda produkter samt nya eller utökade listningar i Finland.

Vi fortsatte våra ansträngningar inom produktutveckling och varumärkesbyggande och lanserade ett antal nya produkter, som togs emot väl av konsumenterna. Koncernens marknadsandel inom kylda produkter stärktes betydligt i Sverige och Norge.

Läs gärna vidare i delårsrapporten för tredje kvartalet 2016.

Leif Bergvall Hansen CEO Scandi Standard