Nyheter

Information om effekter av fågelinfluensan

Den 21 november 2016 släpptes en pressrelease angående förekomsten av fågelinfluensa (H5N8) i Danmark och eventuella handelsrestriktioner på grund av detta. Efter att pressreleasen släppts har ett antal länder stängts för import av kycklingprodukter från Danmark.

Samma typ av fågelinfluensa upptäcktes den 23 november 2016 i Sverige och Sverige kommer sannolikt att drabbas av liknande handelsrestriktioner.

Dessa tillfälliga restriktioner är normalt i kraft mellan sex och tolv månader efter senaste sjukdomsfallet. Scandi Standard har gått igenom planerad försäljning till aktuella länder från Danmark och Sverige och analyserat möjlig alternativ avsättning av dessa produkter.

H5N8 har upptäckts i flera andra europeiska länder som också blivit föremål för liknande handelsrestriktioner varför Scandi Standard förväntar sig att alternativa exportmarknader blir utsatta för prispress.

Baserat på nuvarande status förväntas den negativa effekten på rörelseresultatet vara mellan fyra och åtta miljoner kronor per månad. Effekten kan vara större i början på perioden innan nya avsättningsmöjligheter blivit identifierade och leveranskedjan anpassats.

Scandi Standard arbetar med ett antal åtgärder för att minimera effekten på resultat och kassaflöde.

Fågelinfluensan har inte upptäckts hos någon av de uppfödare som levererar till Scandi Standard. Bolaget samarbetar nära aktuella myndigheter och branschorganisationer och har infört förhöjda hygien- och säkerhetsrutiner.

H5N8 anses inte smitta människor men är smittsamt mellan fåglar. Det finns ingen anledning till oro för konsumenten, kyckling är säkert att konsumera.

Scandi Standard följer utvecklingen  noggrant och kommer med ytterligare uppdateringar vid signifikanta händelser.


För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Leif Bergvall Hansen, CEO Scandi Standard: +45 221 005 44
Henrik Heiberg, IR-ansvarig Scandi Standard: +47 917 47 724