Nyheter

AVTAL OM FÖRVÄRV AV MANOR FARM - DEN LEDANDE KYCKLINGPRODUCENTEN I IRLAND

Scandi Standard AB (publ.) (SCST SS) har nöjet att tillkännage att bolaget har ingått ett avtal om förvärv av Manor Farm, den största kycklingproducenten, och marknadsledaren, i Republiken Irland (Irland). 

Verksamheten hade 2016 nettointäkter om 164 miljoner euro och EBITDA om 13 miljoner euro. Avtalet värderar Manor Farm till ett företagsvärde, baserat på Scandi Standardaktiens slutkurs den 26 juni 2017, om 94 miljoner euro. Betalningen består av en kombination av 6 miljoner Scandi Standard aktier (“Vederlagsaktier”), en tilläggsköpeskillingsmekanism, kontant betalning och övertagande av utestående räntebärande skulder. Fullföljandet av transaktionen är underkastat sedvanliga villkor, däribland godkännande av emissionen av Vederlagsaktierna på en extra bolagsstämma i på Scandi Standard. De fyra största aktieägarna, som representerar cirka 29% av Scandi Standards aktiekapital, stödjer transaktionen. 

Läs hela pressmeddelandet här