Nyheter

CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar andra kvartalet

Nettoomsättningen ökade andra kvartalet med 8 procent jämfört med samma period föregående år till totalt 1 621,8 MSEK. Alla länderna bidrog till tillväxten.

Det är glädjande att rapportera att det justerade rörelseresultatet visade en förbättring med 10,7 MSEK från årets första kvartal, varav cirka hälften berodde på en mindre negativ påverkan av fågelinfluensan. Det justerade rörelseresultatet uppgick i kvartalet till 70,0 MSEK jämfört med 74,3 MSEK andra kvartalet föregående år och 59,3 MSEK första kvartalet 2017. Justerad EBITDA var oförändrad jämfört med andra kvartalet föregående år.

Läs gärna vidare i delårsrapporten för andra kvartalet 2017.


Leif Bergvall Hansen CEO Scandi Standard