Nyheter

CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar tredje kvartalet

Förvärvet av Manor Farm, den största kycklingproducenten på Irland, slutfördes den 28 augusti 2017 och verksamheten ingår sedan detta datum i koncernen. Med marginaler i nivå med våra mest lönsamma segment och möjligheter till förbättringar genom utbyte av s.k. best practice, är jag övertygad om att förvärvet kommer att bidra starkt till koncernen.

Koncernens nettoomsättning uppgick i kvartalet till 1 824,7 MSEK, varav 165,8 MSEK kan hänföras till Irland. Exklusive Irland ökade nettoomsättningen med 6 procent jämfört med tredje kvartalet 2016.  I Sverige och Danmark ökade nettoomsättningen med 5 procent respektive 3 procent, medan nettoomsättningen i Norge var oförändrad jämfört med föregående år. Nettoomsättningen i Finland var 70 procent högre än tredje kvartalet 2016 men i linje med genomsnittet för de två första kvartalen 2017.


Läs gärna vidare i delårsrapporten för tredje kvartalet 2017.

Leif Bergvall Hansen CEO Scandi Standard