Nyheter

CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar fjärde kvartalet

Koncernen uppnådde en stark organisk tillväxt och totalt sett förbättrade marginaler under 2017. Nettoomsättningen för helåret ökade med 9 procent exklusive nyförvärvade Manor Farm och med 9 procent proforma jämfört med helåret 2016.

Verksamheterna i Sverige och Danmark visade en tillväxt på 7 respektive 8 procent, medan nettoomsättningen i Norge steg med 3 procent och i Finland med 90 procent. Manor Farm uppnådde en tillväxt på 8 procent proforma.  Justerat rörelseresultatet för koncernen för 2017 förbättrades med 20 procent exklusive Manor Farm och med 18 procent proforma. 

Fjärde kvartalet upppgick koncernens nettoomsättning till 2 060,6 MSEK, en ökning med 8 procent exklusive Manor Farm och med 7 procent proforma jämfört med motsvarande kvartal 2016. Sverige och Danmark uppnådde en ökning med 5 respektive 22 procent, medan nettoomsättningen i Norge minskade med 7 procent. Nettoomsättningen i Finland ökade med 29 procent och låg i linje med genomsnittet för de tre första kvartalen 2017.

Läs gärna vidare i delårsrapporten för fjärde kvartalet 2017.

Leif Bergvall Hansen CEO Scandi Standard

Leif Bergvall Hansen,
CEO Scandi Standard