Nyheter

CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar andra kvartalet

Koncernens nettoomsättning ökade starkt i andra kvartalet tack vare förvärvet av det irländska företaget Manor Farm, stark organisk tillväxt och valutakurseffekter. Jämfört med andra kvartalet föregående år ökade nettoomsättningen med 10 procent proforma till 2 252 MSEK och med 5 procent justerat för valutakurseffekter. Alla länder bidrog till ökningen.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 90 MSEK jämfört med 91 MSEK proforma andra kvartalet föregående år, motsvarande en marginal på 4,0 (4,4 proforma) procent. Även om både Norge och Irland utvecklades väl och Finland uppnådde en fortsatt resultatförbättring, påverkades marginalen negativt av en sämre pris/mix, framför allt i Sverige samt av högre råvarukostnader och marknadsinvesteringar i Danmark.

Andelen förädlade produkter av totala nettoomsättningen ökade väsentligt jämfört med andra kvartalet föregående år proforma. Kylda produkter ökade med 4 procent proforma och så kallade ready-to-eat produkter med 16 procent proforma. Försäljningen till dagligvaruhandeln ökade med 7 procent proforma, medan försäljningen till restauranger och storhushåll steg med 12 procent proforma.

Läs gärna vidare i delårsrapporten för andra kvartalet 2018.

Leif Bergvall Hansen CEO Scandi Standard

Leif Bergvall Hansen,
vd och koncernchef Scandi Standard