Nyheter

Årets bästa årsredovisning - Scandi Standard topp tre

Scandi Standard står på prispallen när årets bästa årsredovisning koras. Nordens ledande kycklingbolag är ett av de tre nominerade bolagen för priset ”Sveriges Bästa Årsredovisning” i klassen Mid Cap. Bakom priset står FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer.

Scandi Standard är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och på Irland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer förädlade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana och Manor Farm. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi är tillsammans cirka 3 000 medarbetare med en årlig omsättning på mer än 8 miljarder kronor.

Anders Hägg

 

På Scandi Standard är man mycket stolta över nomineringen:
– Scandi Standards värdegrund; öppenhet, utmana och sense of urgency håller oss på tårna varje dag, med ett tydligt fokus på lönsam tillväxt och en vilja att hela tiden göra saker bättre. Vår års- och hållbarhetsredovisning är inget undantag, för varje år satsar vi på att göra den än mer attraktiv och lättillgänglig för alla våra målgrupper, säger Anders Hägg, CFO på Scandi Standard.

 Fakta om tävlingen
Tävlingen är enligt juryn i huvudsak baserad på en kvalitativ ansats, dock finns ett antal områden där bolagen måste lämna tillfredsställande information. Dessa områden är:

  • VD-ord
  • Mål- och måluppfyllelse
  • Affärsidé och strategi
  • Affärsområdesinformation
  • Information kring marknad och konkurrenter
  • Riskbeskrivning – gärna grafisk
  • Hållbarhet och bolagsstyrning
  • Grafisk utformning

Juryn, ledd av Nils Liljedahl på Sveriges Finansanalytikers Förening, har utifrån dessa kriterier identifierat sju till tio bolags årsredovisningar i en första gallring. Därefter har man valt ut tre bolag i varje klass som är nominerade till ”Sveriges bästa årsredovisning” för året 2017. Juryn skriver sedan motiveringar och sammanställer utfallet i den årliga broschyren ”Sveriges bästa årsredovisning” som fokuserar på vinnarna och deras årsredovisning.

Prisutdelningen sker den tisdag den 18 september klockan 16.00 till 18.00 på Epicenter i Stockholm. LÄNK: sverigesbastaarsredovisning.se

För frågor kontakta gärna:
Anders Hägg, CFO Scandi Standard, telefon: +46 724023490