Vår vision

Vi inspirerar människor att välja det vita, sunda och klimatsmarta kycklingköttet. En gång mer i veckan!

 • CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar första kvartalet

  11 maj 2017

  Det är tillfredsställande att rapportera en ökning av nettoomsättningen med 15 procent jämfört med första kvartalet föregående år till 1 593,8 MSEK. Sverige och Norge bidrog mest med en ökning på 15 respektive 17 procent, medan... Läs mer

 • Årsredovisningen för Scandi Standard 2016

  5 april 2017

  Nu är årsredovisningen för Scandi Standard 2016 klar. Här nedan följer en kort sammanfattning och länk till årsredovisningen. • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 5 967,4 (5 422,9) MSEK och med 10 procent i konstant valu... Läs mer

 • CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar fjärde kvartalet

  28 februari 2017

  Resultatet för fjärde kvartalet påverkades starkt negativt av fågelinfluensan. Direkta och indirekta effekter, som lägre priser, kostnader för personalneddragningar samt nedskrivning av lager vid årsskiftet, påverkade rörelseresu... Läs mer

Alla nyheter