Vår vision

Vi inspirerar människor att välja det vita, sunda och klimatsmarta kycklingköttet. En gång mer i veckan!

 • CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar fjärde kvartalet

  20 februari 2018

  Koncernen uppnådde en stark organisk tillväxt och totalt sett förbättrade marginaler under 2017. Nettoomsättningen för helåret ökade med 9 procent exklusive nyförvärvade Manor Farm och med 9 procent proforma jämfört med helåret 2... Läs mer

 • CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar tredje kvartalet

  22 november 2017

  Förvärvet av Manor Farm, den största kycklingproducenten på Irland, slutfördes den 28 augusti 2017 och verksamheten ingår sedan detta datum i koncernen. Med marginaler i nivå med våra mest lönsamma segment och möjligheter till fö... Läs mer

 • CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar andra kvartalet

  23 augusti 2017

  Nettoomsättningen ökade andra kvartalet med 8 procent jämfört med samma period föregående år till totalt 1 621,8 MSEK. Alla länderna bidrog till tillväxten. Det är glädjande att rapportera att det justerade rörelseresultatet visa... Läs mer

Alla nyheter